Regulamin punktu rekreacyjno-terapeutycznego Alpaki z Zielonych Traw:

1.     Każde spotkanie z alpakami umawiamy wcześniej telefonicznie lub w wiadomości.

2.     Na teren alpakarni wchodzimy wyłącznie pod opieką jej właścicieli.

3.     Dzieci mogą przebywać w alpakarni w towarzystwie dorosłych opiekunów.

4.     Za dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

5.     Nie karmimy alpak bez konsultacji z właścicielami.

6.     Nie krzyczymy i nie biegamy przy zwierzętach.

7.     Bardzo prosimy o nie odwiedzanie nas pod wpływem używek oraz o nie spożywanie alkoholu i nie palenie papierosów na terenie alpakarni.

8.     Dbamy o porządek i czystość.