Regulamin punktu rekreacyjno-terapeutycznego Alpaki Z Zielonych Traw:

1.     Każde spotkanie z alpakami umawiamy z wyprzedzeniem. Z zaskoczenia nigdy nie jesteśmy gotowi na Wasze przybycie.
2.  Przy rezerwacji prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. Wskazanie nieprawidłowego lub fikcyjnego numeru może uniemożliwić kontakt w wyjątkowych sytuacjach kiedy będziemy zmuszeni zmienić termin spotkania.

3.     Na teren alpakarni wchodzimy wyłącznie pod opieką jej właścicieli.

4.     Dzieci mogą przebywać w alpakarni wyłącznie w towarzystwie dorosłych opiekunów.

5.     Za dzieci odpowiadają ich opiekunowie.

6.     Nie karmimy alpak bez konsultacji z właścicielami.

7.     Nie krzyczymy i nie biegamy przy zwierzętach.

8.     Bardzo prosimy o nie odwiedzanie nas pod wpływem używek oraz o nie spożywanie alkoholu i nie palenie papierosów na terenie alpakarni.

9.     Dbamy o porządek i czystość.